De Vzw Whiplash is er niet alleen voor u,
maar vooral door u! Zonder u kunnen wij niet!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken. Wilt u zich inzetten voor anderen, dan bent u de man of vrouw die we zoeken!
Vrijwilligers genieten van een gratis lidmaatschap, uw onkosten van verplaatsing worden vergoed. U krijgt gratis het tijdschrift "Prikkel" en ons infomagazine.

Vrijwilligers die een handje willen helpen op één van onze bijeenkomsten:
* uitschenken van drank * op zoek gaan naar sprekers en hiermee contact willen leggen * zaal vastleggen

Vrijwilligers die mee willen helpen op de redactie van ons infomagazine:
* teksten intypen en corrigeren * verbeteringen aanbrengen aan ingestuurde artikels * contacten leggen met professionelen die artikels willen schrijven voor het tijdschrift * teksten schikken * mee bepalen van de inhoud

Vrijwilligers die willen zetelen in het bestuur

Binnen de Vzw Whiplash maken we een onderscheid in 5 soorten vrijwilligers: losse medewerker, medewerker, bestuurslid, wettelijk bestuurslid. Misschien vindt u zichzelf hier in terug.

Losse medewerker:

· aanwezig zijn op praat- en informatiebijeenkomsten
· aanwezig zijn en helpen op het congres
· extra vormingsmomenten - georganiseerd door de vzw - bijwonen
· medewerkers aanbrengen

Medewerker:

= taken van een losse medewerker +
· praat- en informatiebijeenkomsten (mee) organiseren
· Vzw Whiplash praktisch ondersteunen (helpen met bv. samenstelling infomagazine, …)

Bestuurslid:

= taken van een medewerker +
· bestuursvergaderingen bijwonen
· algemene werking van vzw Whiplash plannen en ondersteunen
· congres organiseren;
· coördineren van de praat- en informatiebijeenkomsten;
· contacten onderhouden met andere verenigingen;
· goede sfeer stimuleren tussen alle vrijwilligers van vzw Whiplash;
· bijscholingen organiseren;
· delegeren van verschillende taken aan vrijwilligers;
· bijwonen vergaderingen Vlaamse Pijnliga;
· verslag opstellen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van de WAR;
· evaluatie en bijsturing losse medewerkers, medewerkers en bestuursleden;
· infomagazine opstellen;
· ledenadministratie;
· financiën: boekhouding (incl. subsidies), sponsoring;
· website vzw Whiplash updaten en onderhouden.

Wettelijk bestuurslid:

Bestuurslid +
· organiseren bestuursvergaderingen;
· algemene vergadering organiseren, bijwonen en verslag ervan opstellen;
· juridische zaken i.v.m. vzw Whiplash in orde brengen (o.a. statuten updaten, officiële documenten ondertekenen, onkostennota’s ondertekenen, …);
· boekhouding goedkeuren;
· jaarverslag opmaken;
· evaluatie en bijsturing wettelijke bestuursleden;
· losse medewerkers, medewerkers, bestuursleden, wettelijke bestuursleden aannemen en ontslaan.

 

Wenst u vrijwilliger te worden?

Hebt u zin om mee te helpen op eender welke manier, laat ons iets weten via onze contactpagina of vzwwhiplash@gmail.com. We zullen trachten u zo vlug mogelijk te contacteren of bel naar 0474 782 130 (Nancy)

Alvast bedankt en van harte welkom in ons team.


             
Lid worden n
 
conatctformulier vzw whiplash
Vrijwilliegers gezocht
ardennen-gids.be
             
vzwwhiplash@gmail.com
Vzw whiplash /WAD 1992-2023