Indien u juridische vragen hebt kan u deze stellen tijdens onze praat-en informatiebijeenkomsten.


Bijvoorbeeld:

  • Moet ik mij aanbieden bij de controlearts? (arbeidsrecht)

  • Moet ik mij aanbieden bij de raadsgeneesheer van de tegenpartij? (burgerlijkrecht)

  • Moet ik mij aanbieden bij de raadsgeneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar? (arbeidsongevallenrecht)

  • Moet ik aan het werk indien de controle arts dit zegt? (arbeidsrecht)

  • Moet ik aan het werk indien de raadgevend geneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar dit zegt?

  • Moet ik de expertise-zitting verlaten als ik daarom word verzocht ?

  • Mag een arts die handelt in opdracht van derden, dat wil zeggen verzekeringsmaatschappijen, werkgever, sociale zekerheidsinstantie, een patiënt onheus behandelen en wat kan de patiënt ertegen doen?

  • Kan een zwangerschap schadelijk zijn voor de juridische afhandeling van uw zaak?

  • .....
 

Een juridische vraag van een lid in augustus 2021

Als je een MME ondertekent voor een MME te starten ivm whiplash ongeval, betekent dat dan ook dat je het dossier afgetekend heb als er een overeenkomst is getekend ?
vb ze komen samen tot een besluit van:
5% blijvende persoonlijke ongeschiktheid en 5% huishoudelijke ongeschiktheid en 0% blijvende economische ongeschiktheid.

Is dat dossier dan volledig afgerond ? Als er bvb na twee jaar terug compilaties zijn worden deze dan nog vergoed door de verzekeringen ?

Vriendelijke Groeten,
X

Antwoord van advokaat
De MME is in principe definitief bindend. Als in de medische besluiten geen voorbehoud voor toekomstige letsels of andere schade werd voorzien, dan zijn latere complicaties niet vergoedbaar. In uitzonderlijke gevallen kan de MME worden aangevochten. Maar voor een whiplash zijn de daarmee gepaard gaande kosten en risico's op verliezen van de zaak in regel niet verantwoord.

             
Lid worden n
 
conatctformulier vzw whiplash
Vrijwilliegers gezocht
ardennen-gids.be
             
vzwwhiplash@gmail.com
Vzw whiplash /WAD 1992-2023